Aktualności

2017-05-23

GUS o budownictwie mieszkaniowym w okresie I-IV 2017.
Po raz kolejny Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne wyniki dotyczące budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Jak wynika z zaprezentowanych danych, w okresie I-IV 2017 r oddano do użytkowania 50 935 mieszkań, czyli o 0,4 % mniej niż w tym samym okresie 2016 roku. W analizowanym okresie zostały wydane pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 83 440 mieszkań oraz rozpoczęto budowę 61 846 mieszkań - odpowiednio o 36,8% i 12,9% więcej w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku.

2017-04-25

Zgłoś swoje mieszkanie do administracji wynajmem

Przypominamy, że biuro Surowiec nieruchomości zajmuje się zarządem mieszkań przeznaczonych na wynajem. Jeśli masz mieszkanie puste, a chcesz je wynająć - zgłoś to nam - zajmiemy się tym. Wynajmujesz, a nie masz czasu się zajmować swoim mieszkaniem, napisz maila lub zadzwoń.

2017-04-24

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-III 2017 r.
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował miesięczne wstępne wyniki dotyczące budownictwa mieszkaniowego w Polsce w okresie I-III 2017 r. Jak wynika z zaprezentowanych danych, w badanym okresie oddano do użytkowania 40344 mieszkań, czyli o 7,8% więcej niż w tym samym okresie 2016 roku. W analizowanym okresie zostały wydane pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 60234 mieszkań oraz rozpoczęto budowę 44206 mieszkań - odpowiednio o 42,8%i 28,9%więcej niż w I kwartale poprzedniego roku

2016-11-05

GUS: Obrót nieruchomościami w Polsce w 2015 roku.

Po raz kolejny Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje dotyczące obrotu nieruchomościami w Polsce. Jak wynika z zaprezentowanych danych w 2015 roku dokonano ok. 412,5 tyś transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości ok. 102,6 mld zł. Publikacja ukazuje strukturę dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w ujęciu ilościowym oraz wartościowym, z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju nieruchomości oraz formy obrotu.

 

 

2016-11-04

UOKiK po raz czwarty wydał istotny pogląd w sprawie.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz czwarty wydał istotny pogląd w sprawie. Tym razem dotyczy ona udzielanych przez Euro Bank umów o kredyt hipoteczny w walucie szwajcarskiej. Według UOKiK zapisy umowy są niejednoznaczne i nie precyzują przesłanek, w oparciu o które bank ustala wysokość kursów walut.

 

 

Oferty specjalne